Kolsåsbanen

For dette oppdraget utførte K&NDT AS sveiseledelse, sveiseinspeksjon og NDT kontroll for Entreprenørservice AS. Sveisere fra Bemanningsservice og E-service utførte sveisingen. Prosesskode 2 – hovedprosess 8 – R762 – Stål-Sveising kap. 85.24 – Kontrollklasse 2 ble lagt til grunn.

[slideshow_deploy id=’357′]