E18VK – Entreprise E101 Forberede

I dette prosjektet har KNDT inngått avtale med Skanska/Entreprenørservice om å være sveisekoordinator for sveisingen av stålspuntingen. KNDT utfører også NDT oppgaver som VT og MT av sveiseskjøtene. 
Prosjektet startet oktober 21 og vil være ca i 6 måneder.