Gangbrua over Otra – Kristiansand

Dette prosjektet hadde KNDT hovedansvaret med NDT av alle sveiser som ble sveiset på plassen. Dette innebar VT, MT og UT. 
Perioden:  Sept – Nov 2020.