Tjenester

Eksaminator

Trykk på bildet

IWE

Trykk på bildet

Kontroll og NDT AS leverer sveiseinspeksjon og NDT-tjenester.

Vårt personell har sikkerhetskurs for å kunne jobbe offshore.
Vi har muligheter til å følge opp før, under og etter sveisingen
iht. til gjeldene standarder. Vi har kompetanse til å kunne hjelpe til med å oppnå de krav som stilles i NS-EN 1090-2.

Våre inspektører er sertifisert innen NS-EN ISO 9712/
NS 473
 eller NS 477

Vi samarbeider med Teknologisk Institutt og kan sertifisere sveisere og sveiseprosedyrer.

Vi har muligheter å påta oss oppdrag som nasjonal sveisekoordinator iht. NS EN 1090  standarden Nivå 3.

Vi kan tilby inspektører innen disse disiplinene :

Sveiseinspeksjon NS 477/ IWT
Sveisekoordinatortjenester NS-EN 1090 Nivå 3/ IWT
NDT koordinator/ Nivå 3 tjenester
Visuell testing (VT) Nivå 2 eller 3
Magnetpulver prøving (MT) Nivå 2 eller 3
Virvelstrøm prøving (ET) PCN Nivå 2
Penetrant prøving (PT) Nivå 2 eller 3
Radiografi prøving (RT) Bruker underleverandører
Ultralyd prøving (UT) Nivå 2 eller 3
Tilkomstteknikk Klasse A, Nivå 1

Send gjerne en forespørsel, eller ring for en uformell samtale.