Jorunn Knutsen – Aibel Haugesund

Virvelstrøm-inspeksjon av løfteører ved hjelp av tilkomstteknikk.